• PC端 23856
  • 手游 13294
  • VR游戏 811
收藏 +
偶像魔法少女小满:第二部

偶像魔法少女小满:第二部

Idol Magical Girl Chiru Chiru Michiru Part 2

暂未评星
  • 游戏类型: 冒险
  • 平台:
    英语
  • 开发商: Frontwing
  • 注册: 暂无
  • 运营商: Sekai Project(中国)
  • 发售日期: 2015年07月30日

《偶像魔法少女小满:第二部偶像魔法少女小满:第二部(Idol Magical Girl Chiru Chiru Michiru Part 2)是一款由Frontwing制作的冒险解谜类(AVG)游戏,充满剧情性,感兴趣的玩家快去下载吧。(Idol Magical Girl Chiru Chiru Michiru Part 2)》是Frontwing制作的一... [查看详细]