• PC端 21437
  • 手游 10747
  • VR游戏 811
收藏 +
战地风云 战地风云

战地风云

暂未评星
  • 游戏类型: 塔防
  • 游戏语言: 简体中文
  • 收费模式: 道具收费
  • 支持平台:
  • 开发商: Cheng Du Jin Shi Kang Ke Ji You Xian Gong Si
  • 注册: 暂无
  • 运营商: 手游Cheng Du Jin Shi Kang Ke Ji Yo...

游戏中玩家将扮演中国六个最强军区中其中之一的指挥官,为了赢得军神的称号,目标就是增强自己军队实力,在演习和执行任务中,强过其他五个军区,赢得荣誉。