• PC端 31499
  • 手游 15513
目标是传说级冒险者

目标是传说级冒险者

暂未评星
  • 游戏类型: 冒险
  • 平台:
    简体中文
  • 开发商: doomsayer
  • 注册: 暂无
  • 运营商: doomsayer

一款放置冒险类游戏,目标是成为传说级冒险者,击败雪域之王主宰者成为大陆最强!

新手引导