• PC端 31458
  • 手游 15273
模拟帝国

模拟帝国

暂未评星
  • 游戏类型: 策略
  • 平台:
    英语\ 韩语\ 日语\ 繁体中文
  • 开发商: TKG Inc.
  • 注册: 暂无
  • 运营商: TKG Inc.

·包含城市建设、模拟经营、战争策略等多种元素 ·波斯、埃及、希腊、中国四大文明供你选择 从茹毛饮血的原始村落,历经发展与繁荣,殖民与扩张,最终一统亚非欧大陆,成就庞大帝国。 作为帝国决策者的你,将带领你的臣民成就不朽的霸业,还是湮灭... [查看详细]

新手引导